Μαλλιάρης Παιδεία Α.Ε.

Εκδότης: Δημήτρης Μαλλιάρης info@malliaris.gr

Διευθυντής – Αρχ/κτης: Φώτης Κουτσαμπάρης fotisdk@gmail.com