Έκθεση ex – pats στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά- Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης