Η Περιφέρεια στηρίζει την 2η Gourmet Olive & Delicacies Exhibition