Το ΚΕΓ “παίζει” στη Γιορτή Πολυγλωσσίας του δήμου Θεσσαλονίκης