Εκδήλωση για παιδιά στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών