Ποτίστρες για τα αδέσποτα τοποθετεί ο δήμος Θεσσαλονίκης