Ζητούνται Εθελοντές από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης