ΕΣΘ: Έλεγχοι στην αγορά για την τήρηση της αργίας του Αγίου Πνεύματος