Ο Παντελής Θαλασσινός και ο Βασίλης Σκουλάς στη Μονή Λαζαριστών