Η Θεατρική Όπερα «Ευρώτας» έρχεται στη Θεσσαλονίκη