Πρωτοποριακή εφαρμογή από τους φοιτητές του τμήματος δημοσιογραφίας του ΑΠΘ