Η Βαλκανική μουσική του Goran Bregovic στη Μονή Λαζαριστών