Μπάμπης Στόκας & Κώστας Παρίσσης στη Μονή Λαζαριστών