3ο Flea Market: Η ανοιχτή αγορά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης