9ο Πικ Νικ Τέχνης της Ίρις στο Βοτανικό Κήπο Σταυρούπολης