Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Σπινόζα και Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία»