Δεξίωση από τον Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη