Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη