Ευρωπαίοι Εταίροι “Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου” από την Περιφέρεια