«Μαγνησιώτικα σταυροδρόμια» με Ντιλέκ Κοτς και άλλες εκδηλώσεις