Οι δράσεις του δήμου Θεσσαλονίκης σε θέματα τουρισμού – συνέντευξη τύπου