Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του ΑΠΘ με τον ΟΚΑΝΑ