Εκστρατεία της «Πυξίδας» για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων