Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος Κ16