“Εκ μύστου τῷ μύστῃ (Θυμητάρι)” από τις εκδόσεις Πηγή