Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης με τον ιδιώτη για την αποκομιδή των σκουπιδιών