Έρευνα για τις επιπτώσεις από την κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου