Κύπρος: Πήρε πτυχίο στα 97 και τον Σεπτέμβριο πάει γι’ άλλο