Με τη συναυλία Δημήτρη Μπάση κορυφώνονται τα «Αγιοπαυλίτικα 2017»