Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες