Συναυλία για την ενίσχυση της ιδέας των SPECIAL OLYMPICS