2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής