Στα 20 ευρώ το κόμιστρο ταξί από το κέντρο στο αεροδρόμιο