Τέσσερις νέοι πεζόδρομοι στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας