Ο Ο.Α.Σ.Θ. απαντά στον υπουργό μεταφορών για το νομοσχέδιο