Η πρώτη ταινία που είναι ζωγραφισμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι