Κλείνει το 12ο δημοτικό σχολείο με απόφαση της δημοτικής αρχής