Παρουσίαση βιβλίου από τον Γιώργο Κύρτσο στον Πολύγυρο