Απολογισμός έργου Δημοτικής Αστυνομίας για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου