Παγκόσμια Διάκριση για φοιτήτριες αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ