Καταψηφίστηκε το πρόγραμμα των 52ων Δημητρίων από το δημοτικό συμβούλιο