Διανυκτέρευση παιδιών στο WE αφιερωμένη στον κινεζικό πολιτισμό