Ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για την καταψήφιση των “Δημητρίων”