Τα κονδύλια για το μνημείο της Αμφίπολης δεν θα δοθούν αλλού