Πανηγύρια στο δήμο Καλαμαριάς , του Σωτήρος και τον Δεκαπεντάυγουστο