«Παρά θιν’ αλός» και «Πεδίο Δράσης Κόδρα» στην Καλαμαριά