«Θέρμης Δρώμενα 2017» με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων