“Οι Μαγεμένες” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης