«Τριλόφεια 2017» με πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψάρι και κρασί