«Εικαστική δίοδος – Αρχείο 1966» του Δημήτρη Φατούρου στο ΜΙΕΤ